Dorpsraad Lieshout helpt bij veiliger fietsen

Veilig verkeer
Verkeer en verkeersveiligheid is een vast aandachtsgebied van Dorpsraad Lieshout. Veilig verkeer draagt immers in hoge mate bij aan de een veilig woonklimaat en daar wil de Dorpsraad graag haar steentje aan bij dragen. Huub de Wit heeft dan ook, namens de commissie, bij de ANWB dozen met tags opgehaald en persoonlijk overhandigd aan Lieshoutse jeugd-gemeenteraadsleden Giel Overbeek en Valerie van Moorsel en jeugd-burgemeester Kiki Kemps. Via de verkeers-ouder van de Sprankel is dat contact gelegd: ook de Sprankel wil graag meewerken aan veiligheid in het verkeer.

Tags zetten
De ANWB-actie-dozen bestaan uit een set met uit-gestanste panelen en spuitverf. Met die hulpmiddelen kan op alle straten en stoepen het logo aangebracht worden van de actie “zet je licht aan”. Met het vorderen van de herfst is het immers nog donker als de kinderen naar school fietsen en is het belangrijk dat de kinderen geattendeerd worden op goed werkende verlichting. Door op diverse strategische plaatsen de “tag” aan te brengen hopen de deelnemers de jeugd te kunnen triggeren om veilig verlicht aan het verkeer deel te nemen.

Landelijke actie
Deze actie is overigens een landelijke actie van de ANWB die in Lieshout opgepakt is door de Dorpsraad. Ook In de andere kernen van Laarbeek is de actie opgepakt. In Mariahout is dit via de verkeersdeskundige van de Sprankel gelopen. In Beek en Donk hebbe  Louis Doomernik en Wies Rooiackers de kar getrokken. Dorpsraad Lieshout is blij dat dit Laarbeek-breed is opgepakt en dat alle middelen aangepakt zijn om het verkeer veiliger te maken; zij ondersteund de ANWB-actie dan ook van ganser harte.

Heb je vragen over waar de Dorpsraad Lieshout zoal mee bezig is ? Of wil je weten wat hun doelstellingen zijn ? Kijk dan eens op de site van de Dorpsraad via www.dorpsraad-lieshout.nl.