Dorpsraad Lieshout spreekt ANWB fonds aan voor veiligere fietsroute

Dorpsraad Lieshout spreekt ANWB fonds aan voor veiligere fietsroute

“Veiligere fietsroutes” is een nadrukkelijke wens van de werkgroep Verkeersveiligheid van de Dorpsraad Lieshout. Toen zij op het spoor kwamen van een ANWB fonds waarmee gelden gewonnen kunnen worden om hier in te investeren hebben zij meteen actie genomen. En, met succes. Het ingediende plan is inmiddels door de ANWB officieel genomineerd. Het is nu zaak dat zoveel mogelijk mensen hun stem op dit plan uitbrengen zodat het plan als provincie-winnaar uit de bus kan komen. En … uw hulp is daarbij zéér gewenst.

 Onveilig
Al langere tijd is de onveilige fietsroute over de Deense hoek een doorn in het oog van de gebruikers. De verwarring aldaar ontstaat doordat hier enkele fietsroutes door elkaar lopen. Het doorgaande fietsverkeer langs het Wilhelminakanaal kruist hier met het lokale fietsverkeer vanuit de Bosrand (van en naar het dorp). Fietsers moeten nu soms wel drie keer de weg over steken om via de zichtbare fietspaden van “A naar B” te komen. De werkgroep Verkeersveiligheid pleit daarom voor een opvallende rode fiets-accentstrook op de rijbaan, zodat duidelijk wordt dat fietsen op de rijbaan toegestaan is en er niet, tot twee keer toe, gevaarlijk overgestoken hoeft te worden.

Ontoereikend budget
Op de brug over het Wilhelminakanaal zijn dit soort rode accentstroken al wél aangebracht. Op de aansluitende rijweg zijn deze vanwege ontoereikend budget niet aangebracht. Dorpsraad Lieshout wil daar nu graag, via deze creatieve route, een oplossing voor vinden. Met het budget dat gewonnen kan worden, kunnen deze stroken immers alsnog aangebracht worden, wat weer fors bijdraagt aan de fietsveiligheid.

Actie
Onlangs nog is er nog een opvallende actie gevoerd door kinderen vanuit het bosgebied om de gemeente te wijzen op deze gevaarlijke fietssituatie. De gemeente heeft die actie zeer sportief opgenomen door zelf, met de kinderen, de route een keer op de fiets af te leggen. Op die wijze is de gemeente ook doordrongen geraakt van de situatie.

Stemmen nodig
Dorpsraad Lieshout heeft nu een creatieve route gevonden om alsnog budget te verkrijgen voor wat verbetering. Omdat dit budget gebonden is aan een prijsvraag heeft de Dorpsraad een lijvig en doordacht plan ingediend bij de ANWB. Dat plan is beoordeeld en na beoordeling genomineerd. Als laatste stap moet het plan nu nog een van de winnaars van de provincie worden. Hoe ? Daar heeft de ANWB een stemperiode voor aangelegd: van 26 oktober tot 23 november kunnen stemmen op de genomineerde projecten worden uitgebracht. Graag vragen we u dan ook om uw stem uit te brengen op dit project. Stemmen kan heel eenvoudig via www.anwb.nl/stem

Help ons om de fietsveiligheid te verbeteren en stem op onze nominatie. Zie ook:  www.dorpsraad-lieshout.nl