Ook kleine leefbaarheidsinitiatieven belangrijk voor Dorpsraad Lieshout

Natuurlijk is de Dorpsraad Lieshout volop betrokken bij en bezig met grotere zaken als de herinrichting van de Heuvel, de problematiek op de kruising N615/Deense hoek en andere grote dorps-onderwerpen. Vanuit de missie van de raad “het in-stand-houden en verbeteren van de leefbaarheid” verdienen kleine initiatieven echter óók alle aandacht en ondersteuning. Het geheel van deze kleine initiatieven draagt immers wél groot bij aan de samenleving.

 Missie
Ter realisatie van de missie om de “leefbaarheid van de kern Lieshout te optimaliseren” heeft de Dorpsraad Lieshout enkele vaste aandachtsgebieden benoemd. Naast die vaste aandachtgebieden zijn leefbaarheidsinitiatieven ook expliciet als aandachtveld benoemd in het beleidsplan van de Raad.  Henny Bevers is een van de raadsleden die zich expliciet bezighoud met deze initiatieven. Door dit in haar takenpakket op te nemen wil de Dorpsraad Lieshout voldoende focus en juiste aandacht kunnen geven, óók aan kleinere initiatieven.

MBVO
MBVO is een gymclub voor ouderen. De deelnemers, die in leeftijd variëren van boven de 70 tot ruim in de 90 zijn niet alleen sportief bezig maar onderhouden door de gymclub ook hun sociale contacten. “Meer Bewegen Voor Ouderen” is zo’n club die hard getroffen is door de corona-crisis. Sinds begin maart zijn ze dan ook niet meer bij elkaar geweest. Gelukkig zijn de eerste initiatieven nu weer genomen om in oktober weer op gaan starten. Al deze tijd hebben zij elkaar niet meer getroffen. In een initiatief van leidsters Annie van Rooij wil MBVO nu een gezellige contact-middag organiseren, zodat de leden elkaar weer eens kunnen treffen.

Leefbaarheid
Dorpsraad Lieshout ondersteunt dit soort initiatieven graag met raad, daad én ondersteuning, zodat ook deze groep Lieshoutenaren elkaar weer eens kunnen treffen. Leefbaarheid is immers ook elkaar ontmoeten, samen optrekken en zorg voor de medemens. Het initiatief van MBVO is zo’n typisch “klein” leefbaarheidsinitiatief dat aandacht én ondersteuning verdient omdat het bij draagt aan het optimaliseren van de leefbaarheid in de kern Lieshout.

Heeft u ook vragen over leefbaarheidsinitiatieven in of om Lieshout ? Kijk dan op www.dorpsraad-lieshout.nl hoe deze raad u met raad en daad kan ondersteunen.